Antikorrupciós Politika

A 4iG Csoport kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját és elkötelezett abban, hogy olyan vállalati kultúrát alakítson ki és tartson fenn, mely alkalmasak a korrupció megelőzésére és az esetleges korrupciós cselekmények felderítésére. A 4iG Csoport folyamatosan törekszik arra, hogy az iparági normáknak és standardoknak megfelelően antikorrupciós jó gyakorlatot honosítson meg és ennek megfelelően képezze munkavállalóit.

Erre tekintettel a 4iG Nyrt. MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti Antikorrupciós irányítási rendszert vezetett be. Compliance funkció kiemelt küldetése az Antikorrupciós irányítási rendszer működtetése az MSZ ISO 37001:2019 szabvány elvárásai szerint. Ennek érdekében felmértük és azonosítottuk a korrupciós kockázatokat és oly módon alakítottuk ki a compliance keretrendszert, hogy alkalmazott kontrollok arányosak legyenek a korrupciós kockázatokkal és alkalmasak legyenek a korrupciós cselekedetek megelőzésére, illetve feltárására.

4iG Csoport Korrupciós és megvesztegetés elleni szabályzatában – mely az MSZ ISO 37001:2019 szabvány szerinti Antikorrupciós Politikának minősül – az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben meghatározottakkal összhangban meghatároztuk az antikorrupciós célok megvalósításához szükséges keretrendszert.

A 4iG Csoport kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy valamennyi korrupciós esemény, illetve annak veszélye a lehető legrövidebb időn belül felderítésre kerüljön, ezért a 4iG Csoport bejelentési csatornákat (pl. a compliance.4ig.hu oldalon elérhető Etikai és compliance vonalat) működtet, melyeken keresztül a 4iG Csoport munkavállalói, partnerei, ügyfelei, valamint a korrupciós cselekményről tudomással bíró más személyek – akár anonim módon – bejelentést tehetnek.

A 4iG Csoport támogatja, ösztönzi, illetve a munkavállalóitól és – a szerződések korrupciósellenes rendelkezéseivel összhangban – a szerződéses partereitől elvárja, hogy tudomásukra jutott minden korrupciós esemény esetén tegyenek bejelentést. Meggyőződésünk, hogy az esetleges korrupciós cselekmények felderítésében és megelőzésében kulcsszerepük van azoknak a munkavállalóknak, szerződéses partnereknek, illetve ügyfeleknek, akik az esetleges korrupciós cselekményt, vagy annak közvetlen veszélyét először észlelik, ezért különösen fontosnak tartjuk annak elősegítését, hogy az ezzel összefüggő információk és az esetleges bizonyítékok gyorsan, közvetlenül eljussanak az ügy kivizsgálására kompetenciával és hatáskörrel rendelkező személyhez.

Letölthető anyagok:

Korrupciós és megvesztegetés elleni szabályzat