ETIKA

Az Etikai és üzleti Magatartási Kódex a 4iG cégcsoport vállalatirányítási szabályozásainak szerves részeként jött létre. A Kódex megalkotását az a szándék vezérelte, hogy a 4iG cégcsoport által elfogadott és követni kívánt értékeket, elveket és etikai normákat, valamint a munkavállalóitól elvárt magatartási és viselkedési szabályokat összegyűjtse, és egységes szerkezetben rögzítse.

A Kódex célja, hogy irányelveivel és utasításaival a munkavégzésre vonatkozó szabályoknak való maradéktalan megfelelésre ösztönözze munkavállalóit, szabályozza a munkatársak cégen belüli, illetve külső kapcsolataikban tanúsított magatartását és segítségül szolgáljon egy adott helyzetben az elvárt viselkedés megválasztásához.

A 4iG cégcsoport minden munkavállalójától megköveteli az Etikai kódex ismeretét és a benne lefektetett alapelvek betartását.

Jelen Etikai Kódex kiadásával a 4iG cégcsoport a szélesebb közvélemény számára is kinyilvánítja, hogy üzleti tevékenységét a hatályos törvények és jogszabályok szerint végzi és az etikai normákat be kívánja tartani illetve tartatni.

A 4iG Csoport Üzleti Partneri Etikai Kódexe a 4iG Csoport Etikai és Üzleti Magatartási Kódexének kivonata, azokat az etikai normákat tartalmazza, amelyeket üzleti kapcsolatainkban különösen fontosnak tartunk, és amelyek betartását üzleti partnereinktől is elvárjuk.

Az Etikai Bizottság Müködési Rendjének elsődleges célja az Etikai és Üzleti Magatartási Kódexben előírt magatartásokat biztosító folyamatokban részt vevő szervezeti egységek és személyek feladat- és hatáskörének meghatározása, valamint a vizsgálati eljárásokra, illetve az Etikai Bizottság és a Compliance Officer működésére vonatkozó szabályok definiálása.

Letölthető anyagok:

Etikai és üzleti Magatartási Kódex

Üzleti Partner Etikai Kódexe

Etikai Bizottság Működési Rendje