ETIKAI ÉS ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEX

Az Etikai és üzleti Magatartási Kódex a 4iG cégcsoport vállalatirányítási szabályozásainak szerves részeként jött létre. A Kódex megalkotását az a szándék vezérelte, hogy a 4iG cégcsoport által elfogadott és követni kívánt értékeket, elveket és etikai normákat, valamint a munkavállalóitól elvárt magatartási és viselkedési szabályokat összegyűjtse, és egységes szerkezetben rögzítse.

Antikorrupciós Politika

A 4iG Csoport kifejezetten tiltja és ellenzi a korrupció minden formáját és elkötelezett abban, hogy olyan vállalati kultúrát alakítson ki és tartson fenn, mely alkalmasak a korrupció megelőzésére és az esetleges korrupciós cselekmények felderítésére. A 4iG Csoport folyamatosan törekszik arra, hogy az iparági normáknak és standardoknak megfelelően antikorrupciós jó gyakorlatot honosítson meg és ennek megfelelően képezze munkavállalóit.

Etikai és Compliance bejelentés

A 4iG Csoport etikai bejelentési rendszert üzemeltet, amelyen keresztül megválaszolásra kerülnek a 4iG Csoport Etikai kódexével kapcsolatos  etikai kérdések. A rendszeren keresztül továbbá lehetősége van bárkinek a 4iG Csoport munkatársainak, a 4iG Etikai Kódexébe ütköző magatartásának bejelentésére,  melynek alapján, amennyiben ez indokolt az Etikai Bizottság megvizsgálja a felmerült nem megfelelőségeket.

beszállÍtó minősítési rendszer

A 4iG Nyrt. a pénzmosási, a korrupcióellenes és más vonatkozó jogszabályok szerinti felelős működését szem előtt tartva, szállítói minősítési eljárás keretében vizsgálja meg minden fennálló és jövőbeni szerződéses kapcsolatát, lehetséges jogsértések megelőzése és jó hírnevének megőrzése céljából.

Fenti cél érdekében 4iG Nyrt. egy Beszállító Minősítési Rendszert hozott létre és évente ismétlődő Előminősítési és bizonyos projektekhez kapcsolódó Projektminősítési eljárásra történő felhívással fordulunk partnereinkhez.

A 4iG Nyrt.-vel történő szállítói kapcsolatnak feltétele a minősítési eljárásokon való részvétel.